รู้จักณวรางค์ แอสเซท

บริษัท ณวรางค์แอสเซท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี โดยครอบครัวพรหมโยธีซึ่งสานต่อธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวบริษัทฯ ยึดหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักคือ ความเป็นส่วนตัว ความลักชัวรี่และคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นให้ลูกค้าต่อไป
OUR VISION
บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย และพื้นที่การค้าในพื้นที่ใจกลางเมือง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
OUR MISSION
- วางเป้าหมายในการเติบโต เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สร้างยอดขาย 3 พันล้าน และปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า นวัตกรรม การออกแบบ รวมถึงการบริหารด้านการเงิน

คณะผู้บริหาร

คุณอภิภู พรหมโยธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณองคฤทธิ์ พรหมโยธี
ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

การเติบโตของบริษัทฯ

THERE IS NOTHING LIKE

STAYING AT HOME FOR
REAL COMFORT.

View Projects